Beloopbaar glas: vloeren en trappen

Beloopbaar glas: vloeren en trappen

Waarom glazen vloeren en trappen

In toenemende mate wordt glas toegepast als onderdeel van het design. Glazen daken, glazen vloeren en glazen trappen sluiten aan bij deze ontwikkelingen. Beloopbaar glas draagt bij aan de uitstraling van een ruimte. Bovendien laat beloopbaar glas het licht door en heeft een transparant karakter.

Hoe werkt beloopbaar glas

Beloopbaar glas is een relatief nieuwe toepassing van glas en volop in ontwikkeling. Op het moment is beloopbaar glas leverbaar in verschillende varianten. In alle gevallen van glazen vloeren wordt er gebruik gemaakt van gelaagd glas, soms in combinatie met gehard glas. In het geval een glazen vloer ook vanaf de onderzijde doorzichtig dient te zijn, wordt het glas doorgaans met een matte folie uitgerust of vindt zandstraling plaats.

In de bestaande NEN-normen wordt geen aandacht gegeven aan glazen vloeren. Er ontbreken regels voor tijdsduur van belasting en voor de draagkracht van een glazen vloer. Mosa Glas volgt de ontwikkelingen op de voet en adviseert over het veilig toepassen van glazen vloeren, trappen en daken.

Meer informatie of ondersteuning

  • Bel terug verzoek